Đường dây, trạm biến áp, nhà máy điện

Trạm 110kV Phú Hòa Đông

Đối tác