Giới thiệu

THƯ NGỎ
Kính gửi: Qúy Công Ty

Trước hết, chúng tôi xin gửi đến Qúy Công ty lời chúc sức khỏe. Kính chúc công việc kinh doanh của Qúy Công ty thịnh vượng, phát đạt và vạn sự như ý.
Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện lực TP.HCM được cổ phần hóa từ Trung Tâm Tư vấn Xây dựng Điện trực thuộc Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh nay là Tổng Công ty Điện lực  Thành phố Hồ Chí Minh hoạt động trong các lĩnh vực sau:

 • Tư vấn đầu tư xây dựng, lập dự án đầu tư, báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công các công trình điện (đường dây, trạm biến áp, cao ốc văn phòng, chung cư, nhà xưởng), các công trình kiến trúc, xây dựng dân dụng và công nghiệp.
 • Giám sát thi công xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp: lắp đặt phần điện và thiết bị điện công trình, lắp đặt thiết bị công nghệ, thông tin viễn thông, xây dựng và hoàn thiện
 • Thẩm tra thiết kế, dự đoán công trình
 • Tư vấn lập hồ sơ mời thầu. Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, điều tra tác động môi trường. Kiểm định chất lượng công trình xây dựng. Chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình xây dựng
 • Khảo sát địa chất, khảo sát địa hình công trình xây dựng
 • Tư vấn đấu thầu. Định giá xây dựng
 • Tư vấn tiết kiệm năng lượng. Tư vấn kiểm toán năng lượng
 • Tư vấn, quản lý dự án
 • Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị các công trình điện dân dụng, cơ điện, điện công nghiệp, công trình công nghệ thông tin và viễn thông, điện tử và tự động hóa
 • Thi công các công trình điện( đường dây, trạm biến áp) cấp điện áp 110KV trở xuống, các công trình viễn thông, các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp
 • Mua bán vật tư thiết bị điện, viễn thông, công nghệ thông tin
 • Mua bán trang thiết bị, dụng cụ văn phòng, hàng trang trí nội thất
 • Bảo trì, sửa chữa vật tư, thiết bị điện, công nghệ thông tin và viễn thông

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế, giám sát và thi công công trình, chúng tôi rất mong muốn được phục vụ hoặc hợp tác với Qúy Công ty dưới nhiều hình thức tư vấn, quy hoạch, lập dự án, thiết kế, lập dự toán, thẩm tra thiết kế, dự toán, giám sát thi công, thi công xây dựng công trình, kinh doanh mua bán vật tư thiết bị, …
Công ty chúng tôi rất vinh dự nếu được phục vụ hoặc hợp tác với Qúy Công ty.

Mọi chi tiết xin liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 155A Quách Đình Bảo, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM
Điện thoại: 028. 22 110 500
Email: hcmpecc@gmail.com


 

OPEN LETTER
Kindly addressed to : The Company

First of all, we kindly give The Company a wish for health. Wish that the business of The Company will proper, develop and the myriad go according your will.
HCMC Power Engineering Construction Consulting Joint Stock Company is capitalized from Power Engineering Consulting Center belonging Ho Chi Minh City Power Company, now is Ho Chi Minh City Power Corporation oper-ates in the following fields:

 • Cosulting of construction investment, investment project making, technical and economic report, technical design, building drawing design for power building(lines, transformer station, office building, corporative housing, and factory), architecture buildings, civil and industrial construction.
 • Monitoring the construction building of civil and industrial works: installation od electrical part and building electrical equipment, installation of equipments of technology, telecommunication information, construction and finish.
 • Design check and construction estimation
 • Tender case consulting and making. Report making for evaluation of environment effect, environment effect monitoring. Quality check of construction building. Certifying the suitability of contruction building quality
 • Geologic exploration, exploration of construction building terrain.
 • Bidding consulting. Construction valuation.
 • Energy saving consulting. Energy audit consulting.
 • Project consulting and management
 • Construction building and installation of the equipments for civil electrical, electric machine, industrial elec-tric works, works of information technology and telecommunication, electron and automation
 • Power works building( lines, transformer station) with electric tension degree not more tha 110KV, telecom-munication works, civil construction and industrial works
 • Trading in equipment of electricity, telecommunication, information technology
 • Trading in equipment, office devices and interior decoration products
 • Maintenance and repair of materials, equipments of electricity, information technology and telecommunica-tion.

With many experiences in fields of construction design, monitoring and building, we hope to serve and cooperate with The Company under many modes of consulting, planning, project making, design, estimation making, design check, estimation, building monitoring, works construction building, trading in materials, equipments….
We are very pleased to serve and cooperate with The Company

For more information, please contact:
HCMC POWER ENGINEEGING CONSTRUCTION CONSULTING JOINT STOCK COMPANY
Address: 155A Quach Dinh Bao, Phu Thanh Ward, Tan Phu District, HCMC
Tel : 028. 22 110 500 
Email: hcmpecc@gmail.com

Đối tác