Thông tin cổ đông

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện lực TP.HCM xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2020 như sau :

- Thời gian: 9 giờ 00, ngày 25 tháng 6 năm 2020

- Địa điểm: số 155A Quách Đình Bảo, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM

Quý Cổ đông vui lòng gửi mail hoặc gửi thư xác nhận tham dự/ủy quyền về văn phòng Công ty trước 15h ngày 24/6/2020 để Công ty tổng hợp danh sách tham dự Đại hội, theo file đính kèm.

Trân trọng./.

Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán Xem file đính kèm

Tin tức liên quan :

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020 

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện lực TP.HCM xin trân...

Xem thêm
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2018

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2018

1. THÔNG BÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM TÀI CHÍNH 2018  xem file...

Xem thêm
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016

Hội Đồng Quản trị  Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện lực TP HCM...

Xem thêm
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ...

Xem thêm
Đại hội Cổ đông bất thường năm 2015

Đại hội Cổ đông bất thường năm 2015

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN...

Xem thêm

Đối tác