Tư vấn xây dựng đường dây, trạm biến áp, nhà máy điện

I. Phạm vi dịch vụ

Lập quy hoạch phát triển điện lực vùng lãnh thổ, quy hoạch phát triển điện các tỉnh, thành phố, quận, huyện;
Tư vấn, thiết kế đường dây truyền tải và phân phối cấp điện áp đến 500kV các giai đoạn: báo cáo kinh tế kỹ thuật, lạ báo cáo đầu tư, dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thi công, lập tổng mức đầut ưu, tổng dự toán, dự toán, lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu.
Giám sát thi công công trình
Tư vấn thẩm tra, thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật, báo cáo đầut ư, dự án đầu tưu, thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thi công, tổng mức đầu tư, tổng dự toán, dự toán, hồ sơ mời thầu.

II. Năng lực

Với kinh nghiệm tư vấn thiết kế các công trình đường dây truyền tải và phân phối từ năm 1976 đến nay, năng lực của HCM PECC đã được khẳng định qua hàng loạt công trình Đường dây 500kV 1 mạch, 2 mạch; Đường dây 200kV, Đường dây 110kV cho đến lưới điện phân phối trung hạ áp.
Không chỉ tư vấn, thiết kế, lập quy hoạch, thẩm tra, thẩm định, giám sát thi công cho các công trình trong nước, HCM PECC còn tham gia tư vấn, thiết kế các công trình ở nước Cộng Hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

HCM PECC luôn mở rộng hợp tác với các đơn vị tư vấn trong và ngoài nước để cùng nâng cao trình độ.

Đối tác